Samen uw woning verhuren

Ook voor verhuur kunnen wij je van dienst zijn naast hypotheken voor te verhuren woningen.

Bekijk onze beschikbare huurwoningen: woningaanbod om te huren

Wil je meer weten over verhuur of het financieren van te verhuren woningen, neem dan contact op met financieel adviseur en makelaar Edwin Kemers voor een persoonlijk gesprek of plan deze online in op Agenda PlannersDesk.

De volgende werkwijze voor verhuur wordt gehanteerd:

• Er wordt een verhuur beheer- en acquisitieovereenkomst gemaakt tussen de verhuurder en Huizonline (beheerder). Hierin staat o.a.
o Taken, aansprakelijkheden en bevoegdheden verhuurder
o Taken, aansprakelijkheden en bevoegdheden beheerder
o Vergoeding beheerder voor de werkzaamheden
o Werkwijze werven huurders
o Incasso en excasso wijze, minimale termijnen en hoogte borgstelling
• Er wordt een inspectie gedaan van het object. (Potentiele) Verhuurders wordt schriftelijk duidelijk gemaakt (indien nodig) wat er moet gebeuren om het huis te kunnen verhuren. Benodigde aanpassingen aan de woning zullen moeten zijn voltooid voor de huurder de huurovereenkomst tekent.
• Huurders worden geworven door Huizonline. Indien vanuit elders huurders zich aanmelden zal dit altijd zijn naar Huizonline.
• Huizonline screent de potentiële huurder(s) en geeft een (niet bindend) advies aan de verhuurder
• Verhuurder geeft aan Huizonline fiat voor verhuur aan huurder, waarnaar er een huurovereenkomst wordt opgemaakt door Huizonline.
• Huurder dient minimaal 2 maandtermijnen kale huur aan waarborg te voldoen. Afhankelijk van de situatie kan dit meer zijn, maar niet minder.
• De administratie( incasso, excasso, debiteurenbeheer) worden namens Huizonline uitgevoerd door BN Raadgevers BV.
• Beheer en onderhoud worden uitbesteed / uitgevoerd door Huizonline.

Inkomsten en kosten verhuur

De inkomsten bestaan uit de huur en de servicekosten. De kosten bestaan uit beheersvergoeding, reparatie en onderhoudscontracten, administratiekosten, inspectiekosten en wervingskosten.

Huur > Kale huurprijs bestaande uit
 gewenste huurpenningen
 reparatie en onderhoudsovereenkomsten incl. winstopslag

Servicekosten > Administratie en beheerskosten

Inspectiekosten > kosten te maken indien van toepassing door Huizonline Makelaar

Wervingskosten > Screening, kosten Huizonline, 1 maand kale huur

Inkomsten verdeling.

Verhuurder: kale huur min beheersvergoeding en administratiekosten

Samen met HuizOnline uw woning verkopen
Uw persoonlijke makelaar Edwin Kemers

Huizonline Nederland is een van de aangesloten kantoren van VastgoedPRO, de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals.

Plaatsing van te verkopen woning op de meest bekende woningsites, volledige plaatsing op Funda.

Volledige plaatsing op Funda